Strategi med influencers

Innan du anlitar en influencer behöver du ha en strategi för att definiera exakt vad du vill utföra och hur resultatet ska mätas. Du bör också tänka långsiktigt.

Branschen förändras snabbt, om du väljer att arbeta med influencers behöver du regelbundet utvärdera. Strategin behöver vara tydlig i hur du ska samverka med influencern på lång sikt, eftersom en långsiktig relation är bäst resultatmässigt.

Nyckeltal och ROI

Sätt ut relevanta nyckeltal för att mäta effekten av marknadsföringsinsatsen. Anpassa dessa efter årets olika kampanjer, generella nyckeltal fungerar inte lika bra. Eftersom influencermarketing är ganska nytt är det inte alltid helt klart vilka resultat man kan förvänta sig, så det är viktigt att ha ett syfte, konkretisera och vara tydlig i hur du tänker mäta resultatet. Influencern ska leverera mot dina målsättningar.

Influencern behöver ingå som en del i din strategi och arbeta i samma riktning som övriga delar – ROI (Return On Investment) är betydande eftersom mätning av resultat gör att man blir mer fokuserad. Resultatet ska användas för att gå vidare och vässa arbetssättet.

Handlingsplan

Du och influencern behöver arbeta efter samma handlingsplan i de kampanjer som du anlitar honom/ henne för. Upplägget ska stärka övriga saker som du planerar i ditt företag och löpa under året. Resultat uppnås när marknadsföringen fortgår och löpande följs upp.