Så smidigt kan du jobba med produktutveckling

Att satsa fullt ut på en idé innan den riktigt prövats kan bli ganska kostsamt. Av den anledningen har företag börjat arbeta mer kostnadseffektivt genom att under en begränsad tid brainstorma idéer och ta fram prototyper för dem. Tiden begränsas exempelvis till en arbetsvecka, och när företagets kreatörsteam möts i idébollande och prototypskapande går det snabbt undan.

Billigare att pröva protyper först

Vare sig det är en ny webbdesign eller appfunktion som ska lanseras är det alltså billigare för företaget att pröva prototyper först. Du kan läsa mer om olika tillvägagångssätt för detta på Prototyp.se och liknande produktutvecklingssajter. Den stora vinsten med arbetssättet är att du inte behöver satsa flera årsbudgetar i onödan. Alla idéer är inte fullt så bra i praktiken som man kanske tror.

Prototypen påminner om en produkt

Genom att kreatörsteamet utvecklar basal design och funktionalitet påminner protypen mycket om den färdiga produkten. Men när användarna väl får testa de olika elementen och funktionerna visar sig de eventuella bristerna snart, brister som även skulle funnits i den färdiga produkten. Kanske var idén för den nya marknadsföringskampanjen eller webbplatslayouten inte helt genomtänkt? Prototypframtagande på det här viset främjar kreativiteten och lönsamheten i företaget. Många gånger blir idéerna under en så kallad sprint riktigt bra redan från början – på rekordtid.

Marknadsföring och SEO