Skapa god företagskultur för mer tillväxt

Alla företag har en företagskultur, vare sig man är medveten om det eller inte. Som chef är det klokt att skapa en god företagskultur med självledarskap och värderingar som hjälper medarbetarna vid förändringar.

Workshops för bättre företagskultur

Det finns mycket som påverkar ett företags möjlighet att växa och expandera och bland det viktigaste är vilken slags kultur som finns på företaget. Alla sammanhang med människor har en kultur och därför är det viktigt att den kultur som råder verkligen är positiv. Du vill ha medarbetare som kan leda, lyssna och ta ansvar. Du vill vara en ledare som tar fram det bästa av din personal. Self Leaders är ett företag som hjälper företag att skapa den företagskultur som passar just dem. Fokus är självledarskap och att stärka en positiv kultur som klarar förändringar. De erbjuder workshops och är en samtalspartner för att hjälpa er att ta fram en värdegrund som fungerar. Gå in på Self Leaders för en bättre företagskultur med medarbetare som både kan leda sig själva och andra.

Fördelar med genomarbetad företagskultur

Att tala om värdegrund och företagskultur kan ibland låta lite flummigt och oprecist, men när ni tar hjälp av Self Leaders kommer ni att se tydliga resultat. Målet med en genomarbetad värdegrund och företagskultur är att de ska göra nytta. Praktisk nytta: Medarbetare ska få använda sin fulla potential och företaget ska växa. Vägen går först och främst genom självledarskap. Så att din personal kan leda sig själv och uppfylla mål på bästa sätt. När människor är medvetna om sin ledarstil, sin personlighet och hur de bäst samarbetar minskas risken för konflikter. De kommer då också våga ta ett större personligt ansvar. Företagskultur och värdegrund hör ihop. För ett företag är det klokt att ha några värdegrundspelare som ska genomsyra allt – som eget ansvar och klimatsmarta processer. Då vet alla vad som krävs av dem och vart ni är på väg.

Företagskultur som digital marknadsföring

Dagens kunder är inte bara intresserade av vad ni har att sälja, utan vill handla från företag som har samma värdegrund som de själva. Er företagskultur kommer att påverka allt. Genom att skriva ner de värderingar som ska genomsyra företag kan ni även använda det som en del av er digitala marknadsföring. Just nu är det viktigt som företag att tänka grönt. Ju klimatsmartare ni är, desto mer är kunderna villiga att betala för era produkter och tjänster. Intresset att köpa lokalt ökar också, liksom att ha ett fokus på närmiljön, platsen och att vilja lyfta orten. När ni sedan omvandlar värderingarna till praktiska handlingar är det mycket effektiv digital marknadsföring. Ni lägger ut på sociala medier bilder på elbilen eller att ni stöder det lokala fotbollslaget.