Robert Shaw – marknadsföringsautomatiseringens fader

Vem är han, den mystiske mannen som uppfann marknadsföringsautomatisering?

Affärsförfattare, doktor, konsult, hedersprofessor, med en master i operationsforskning – det är Robert Shaw från Manchester i England. Ska vi kanske lägga till specialist i databasmarknadsföring?

Robert Shaw

Shaw var intresserad av matematisk fysik och studerade vid Cambridge University. Han tog både sin magisterexamen och doktorsexamen i matematisk fysik och en master i operationsforskning.

Han var engagerad i flera projekt där man utvecklade nya koncept för marknadsföringsdata och startade ett eget konsultföretag vid namn VBMF. Shaw var en skarp man och anlitades bland annat av giganter som Brittish Petroleum, IBM, Nestle och Manchester United. Han har fått flera fina utmärkelser och CEO Magazine korade honom till (citat) “ledande ny generation affärsguru”.

Robert Shaw är numera hedersprofessor vid Cass Business School med inriktning marknadsföringsmätningar.

Shaws idéer

På något sätt känns det som om också Robert Kestenbaum behöver nämnas då han i det närmaste var Shaws parhäst i mycket av utvecklingen. De arbetade tillsammans och åstadkom flera banbrytande saker.

Det finns framförallt två huvudspår i Shaws tankevärld, det är marknadsautomationen och mätning av marknadsföringens prestanda.

Tanken med marknadsautomation är att den integrerad med IT ska vässa dess effektivitet. Shaw menade att man behövde “tänka om” vad gällde hela kedjan i datorstödd marknadsföring. Marknadsföringen behövde bli smalare, smartare och snabbare.

Mätning av marknadsföringen prestanda är nödvändigt. Shaw satte fingret på att marknadsföring behövde bli mätbart. Han ägnade mycket tid av sin forskning till att arbeta fram praxis för mätbarhet, och han var hela tiden fokuserad på effektiviteten och värdering av kundrelationer. Han instiftade begreppet “return on ideas” och ville gifta ihop finansiering och marknadsföring för att ha en närmare relation.