Marknadsför ditt tjänsteföretag digitalt

Marknadsföring bygger på ett antal principer oavsett om den är digital eller traditionell. En av dessa principer är att du behöver utgå från vilken typ av tjänst eller produkt det är du säljer när du planerar dina marknadsinsatser. Det är stor skillnad på att jobba med snabbrörliga konsumentprodukter jämfört med komplex tjänsteförsäljning. I den här artikeln kommer vi gå igenom ett antal tips för hur du som är verksam inom den sistnämnda sektorn kan strukturera upp ditt arbete.

Bygg ett bra team

Din marknadsorganisation är en av ditt företags viktigaste enheter. Om ni inte får försäljningen att rulla kommer ni inte kunna producera något och inte heller tjäna pengar. Det gör att det är viktigt att tänka igenom hur den ska byggas upp. I ett mindre företag kan det vara så att organisationen inte kan vara helt specialiserad, utan att till exempel en säljare också får vara marknadschef. Se dock till att de som får ett uppdrag har både tid och kompetens nog att utföra det. Ett annat bra alternativ är att ta hjälp med bemanning i Stockholm, att hyra in en marknadskonsult. En fördel med att anlita just NextU för den här typen av bemanning i Stockholm är att de är ett digitalt företag. Det gör att de också är bättre på att kunna erbjuda digital kompetens.

Känn din målgrupp

Den som kan det minsta om marknadsföring vet att det viktigaste är att förstå hur målgruppen agerar och beter sig. Vilken typ av medier konsumerar de, vilken typ av argument är de mottagliga för? Digital marknadsföring innebär att vara verksam i ett oerhört komplext ekosystem. I det ingår bland annat digital PR, annonsering på sociala medier och olika typer av sökmaknadsföring. Det senare, sökmotorsoptimering eller SEO är förmodligen viktigast för ett tjänsteföretag. Dina kunder finns förmodligen inte på TikTok, i alla fall inte i tillräckligt stor utsträckning för att du ska kunna tjäna på att köpa reklam där. Däremot kan du vara säker på att de kommer göra en sökning på Google när de har ett specifikt behov.

Var tydlig

Den digitala världen är snabbrörlig vilket gör att du som jobbar med marknadsföring här behöver fånga din målgrupp direkt. Öva på att skriva kortfattat och kärnfullt. Se till att du har ett antal budskap som du hamrar in direkt när någon besöker din hemsida eller ser en av dina annonser. Du kan sedan jobba med längre och mer djupgående budskap i till exempel en blogg eller på en produktsida. Men i det som utgör det första intrycket har du inte råd med det. Om en text är TLDR (too long, did not read) kommer dina kunder snabbt tappa intresset och söka sig till en av dina konkurrenter istället.