Influencers och varumärkesprofilering

Varför är influencermarketing en kraftigt växande marknad? För att det fungerar! Människor tycker om att skapa relationer med andra människor och vi påverkas gärna av de som är lite mer kända, och vi litar på dem!

Influencers bygger engagerade följare på sociala medier genom att kommunicera, ibland vara personliga och genom att skapa intressant innehåll. De har mer och mer blivit företag eller affärsenheter som driver sina bloggar eller sajter där de säljer produkter och tjänster. Idag är influencermarketing en miljardhistoria.

Kommunikation och förtroende

Influencermarketing kräver en löpande kommunikation med följare och omvärld, och de vet hur de ska kommunicera ut de olika uppdrag de erhåller. De använder sig av verbal kommunikation, profilerar sig själva på ett intressant vis och bygger förtroende. Detta är mycket mer betydande än en marknadsstrategi som inte är relationskopplad. De som följer en viss influencer litar på influencerns rekommendationer och vad de säger om exempelvis en produkt. Det betyder långt mer än vad som i övrigt syns i produktens annonsering.

Psykologi

Det känslomässiga bandet mellan influencern och följarna byggs starkare hela tiden. Ju mer följaren får möjlighet att kommunicera med influencern, desto närmare känner man sig. Influencern tar sig in i mottagarens inre på ett sätt som traditionell marknadsföring inte kan åstadkomma.