Gynna en bra arbetsmiljö – med ergonomi och kontorsbelysning

All form av arbete kräver någon form av ergonomiskt tänk. Att jobba med digital marknadsföring är inget undantag och genom att implementera ergonomiskt tänk i så mycket så möjligt, undviker man att drabbas av arbetsrelaterade skador och besvär. Här nedan ges förslag på hur du som jobbar med digital marknadsföring kan gå tillväga för att få bättre förutsättningar att klara av ditt arbete utan att drabbas av problem på grund av ditt jobb, utöver det som din arbetsgivare bör utföra.

Belysningen på kontoret – viktigt för arbetsmiljön

Som arbetsgivare har du en skyldighet att se till så att det råder en bra arbetsmiljö på jobbet och det gäller utifrån en rad olika aspekter. Arbetsmiljön inkluderar både den fysiska och psykiska miljön. Något som är väldigt viktigt på ett kontor är att det finns bra belysning. Att ha en bra och praktisk kontorsbelysning är viktigt på grund av att belysningen till stor del avgör hur vi uppfattar omgivningen. För svag belysning får oss att anstränga oss mer för att försöka se ordentligt, men för stark belysning är inte heller bra. Något mitt i mellan är optimalt för att ögonen ska kunna vila och för att den inte ska ge besvär. Bra belysning är din uppgift som arbetsgivare att tillgodose på arbetsplatsen.

Att sitta stilla innebär risker

Det är viktigt att kunna en del om ergonomi vid kontorsarbete när man jobbar med digital marknadsföring. Allt stillasittande innebär risker som man kanske inte är medveten om. På grund av att stillasittande är så pass statiskt som det faktiskt är, kan det medfölja en del problem. Är man inte noga med att gå upp och röra lite på sig mellan varven, leder stillasittandet till att blodet rör sig långsammare i kroppen och det kan leda till inflammationer. Det kan till exempel leda till förstoppning samt problem med muskler och leder. Det är lätt hänt att vätska samlas i framförallt benen, men även i andra delar av kroppen om man sitter stilla för länge. Utöver det finns även risken att drabbas av många besvär med rygg och nacke då det ofta är där som både stress och felbelastningar märks som mest. Fel placering av dataskärmen skapar exempelvis stor påfrestning på musklerna i nacken då det innebär att statiskt försöka hålla uppe huvudet som är lika tungt som ett bowlingklot. Därför är det, förutom att ordna med bra kontorsbelysning på arbetsplatsen, även viktigt att ha bra arbetsställning på jobbet.