Digital marknadsföring i framtiden

Digital marknadsföring är en befriande företeelse som utvecklar begreppet “marknadsföring” med rekordfart – till något offensivt och nytt!

Hur ser framtiden ut för digital marknadsföring? De stora mängder människor och det förändrade beteendet att numera hela tiden agera online gör att positionen stärks i förhållande traditionellare marknadsföring, eller ska vi kanske kalla den omodern?

Framtiden

Det finns mycket positivt med digital marknadsföring, men det finns också en negativ invinkling. Det finns mycket data och privat information om människor som florerar på internet. Tyvärr behandlas den inte, trots ett skärpt regelverk, på ett sätt så att människor man känna sig trygga.

Vi vet inte hur den digitala marknadsföringen kommer att utvecklas i denna fråga.

Framtiden går mot skräddarsydda meddelanden och det mesta kommer troligen att utföras i molnet. Att möta människor ansikte mot ansikte visar sig fungera, exempelvis i korta videosnuttar. Nu kommer röststyrd marknadsföring och AI. Bara i USA beräknas marknaden för röststyrd marknadsföring vara värd 40 miljarder USD år 2022. Ökningen av Big Data eskalerar utan like och det finns inget som talar för en inbromsning i framtiden, här bildas många nya jobb bland annat inom analys.